0
คณิตคิดในใจ เล่ม 2
เหมาะสำหรับเด็กระดับ อ.1-อ.3 และ ป.1 แบบฝึกหัดเพื่อการคิดเลขในใจ ทั้งเรื่องการบวกและการลบ มากถึง 150 แบบฝึก
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดเพื่อการฝึกคิดเลขในใจ ช่วยพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ให้เด็กสามารถคำนวณโจทย์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นแบบฝึกแต่ละชุดมีจำนวนข้อที่เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 1 เนื้อหาเริ่มจากง่ายไปยาก เพื่อท้าทายให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

สารบัญ

- เลข 2 จำนวนบวกกัน (แนวตั้ง) ผลลัพธ์ไม่เกิน 20
- เลข 2 จำนวนบวกกัน (แนวนอน) ผลลัพธ์ไม่เกิน 20
- เลข 2 จำนวนบวกกัน (แนวตั้ง) ตัวตั้งไม่เกิน 20
- เลข 2 จำนวนบวกกัน (แนวนอน) ตัวตั้งไม่เกิน 20
- เลข 2 จำนวนบวกกัน (แนวตั้ง) ผลลัพธ์ไม่เกิน 30
- เลข 2 จำนวนบวกกัน (แนวนอน) ผลลัพธ์ไม่เกิน 30
- เลข 2 จำนวนลบกัน (แนวตั้ง) ตัวตั้งไม่เกิน 30
- เลข 2 จำนวนลบกัน (แนวนอน) ตัวตั้งไม่เกิน 30
- เลข 2 จำนวนบวกกัน (แนวตั้ง) ผลลัพธ์ไม่เกิน 50
- เลข 2 จำนวนบวกกัน (แนวนอน) ผลลัพธ์ไม่เกิน 50
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099304573 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 210 x 290 x 10 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน