0
คณิตฝึกคิดเร็ว ป.1
พัฒนาการคิดคำนวณให้รวดเร็วและแม่นยำด้วยแบบฝึกจำนวนมากถึง 250 ชุด มากกว่า 2,000 ข้อ เนื้อสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คณิตฝึกคิดเร็ว ป.1" เล่มนี้ ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขเร็ว เน้นให้เรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก ลบ คูณ และหาร ด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับวัย โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แบบฝึกจัดวางอ่านง่าย สบายตา

สารบัญ

- สรุปสาระสำคัญ
- การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 20
- การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 20
- การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 40
- กรลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 40
- การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 50
- การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 50
- การบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100
- การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100
- เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306935 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน