0
คณิตฝึกคิดเร็ว ป.6
พัฒนาการคิดคำนวณให้รวดเร็วและแม่นยำ ด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายจำนวนมากถึง 250 ชุด มากกว่า 20000 ข้อ เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คณิตฝึกคิดเร็ว ป.6" เล่มนี้ ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการคิดเลขเร็ว เน้นให้เรียนรู้ทั้งเรื่องการบวก ลบ คูณ และหาร ด้วยแบบฝึกที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับวัย โดยเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แบบฝึกจัดวางอ่านง่าย สบายตา

สารบัญ

- สรุปสาระสำคัญ
- ทบทวนการบวก
- ทบทวนการลบ
- ทบทวนการคูณ
- ทบทวนการหาร
- การหา ห.ร.ม.
- การหา ค.ร.น.
- การบวกเศษส่วนและจำนวนคละ
- การลบเศษส่วนและจำนวนคละ
- การบวก ลบ คูณ หารระคนเศษส่วน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307215 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 190 x 253 x 16 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน