0
ลด 10%
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (รหัสวิชา 2128-1002)
ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2
หนังสือ76.50 บาท
e-books(PDF) ?72.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์" เล่มนี้ ได้รับการเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2557) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

    เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 7 บทด้วยกัน โดยเริ่มจาก ระบบจำนวน, ระบบเลขฐาน, การแทนค่าและหลักการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร์, ตรรกศาสตร์เบื้องต้น, พีชคณิตบูลีนและวงจรลอจิกเบื้องต้น, พีชคณิตเชิงเส้นและเมทริกซ์ และความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยมุ่งเน้นการอธิบายด้วยการใช้ภาษาง่ายๆ มีตัวอย่างต่างๆ ให้ปฏิบัติตามวิธีทำเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ถ่องแท้มากขึ้น พร้อมกับแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบจำนวน
บทที่ 2 ระบบเลขฐาน
บทที่ 3 การแทนค่าและหลักการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
บทที่ 5 พีชคณิตบูลีนและวงจรลอจิกเบื้องต้น
บทที่ 6 พีชคณิตเชิงเส้นและเมทริกซ์
บทที่ 7 ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822676 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 11 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน