0
ลด 10%
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
หนังสือ108.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับ "คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์" ว่าด้วยเรื่องของระบบจำนวน ระบบเลขฐาน การแทนค่าและหลักการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น พีชคณิตบูลีนและวงจรลอจิกเบื้องต้น ไปจนถึงพีชคณิตเชิงเส้นและเมทริกซ์ โดยมุ่งเน้นการอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างต่างๆ ให้ปฏิบัติตามและวิธีทำ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้น พร้อมกับแบบทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆ เหมาะสำหรับเป็นคู่มือเรียนและสำหรับผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบจำนวน
บทที่ 2 ระบบเลขฐาน
บทที่ 3 การแทนค่าและหลักการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร์
บทที่ 4 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
บทที่ 5 พีชคณิตบูลีนและวงจรลอจิกเบื้องต้น
บทที่ 6 พีชคณิตเชิงเส้นและเมทริกซ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160820719 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 8 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน