0
ลด 70%
คณิตศาสตร์ช่างยนต์
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
หนังสือ45.00 บาท
e-books(PDF) ?109.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คณิตศาสตร์ช่างยนต์" เป็นวิชาที่ศึกษาและคำนวณระบบต่างๆ ของรถยนต์หรือยานยนต์ ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ตรงตามหลักสูตรในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมของสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้แก่ ระบบหน่วยที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งต้องเป็นหน่วยเดียวกันจึงจะได้คำตอบที่ถูกต้อง สมรรถนะการทำงานของเครื่องยนต์ เพื่อคำนวณหางานกำลังงาน และพลังงานของเครื่องยนต์ และการหาแรงม้าจริง ๆ ของเครื่องยนต์จากเครื่องทดสอบระบบส่งกำลัง ซื่งเป็นการคำนวณหาแรงกดและแรงบิดของชุดคลัตช์ ที่เป็นอุปกรณ์ติดต่อการส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังกระปุกเกียร์ และการคำนวณหาอัตราทดแรงบิดของกระปุกเกียร์และเฟืองท้ายในการส่งกำลังที่ตำแหน่งเกียร์ต่างๆ

    รวมทั้งเครื่องล่างรถยนต์ที่ประกอบด้วยระบบรองรับน้ำหนัก ซึ่งเป็นการคำนวณหาค่าความแข็งของโช้กอัปและสปริง การคำนวณหาจุดศูนย์ถ่วงของมวลและระบบบังคับเลี้ยว การคำนวณหาแรงที่กดลงไปยังแหนบในการขับเคลื่อนล้อหลังแบบฮอตคิสและระบบเบรก เพื่อคำนวณหาแรงกดของผ้าเบรกแบบดิสก์เบรกและความเร็วรถยนต์ เพื่อคำนวณหาความเร็วของรถยนต์ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างเครื่องยนต์ อัตราทดเกียร์และเฟืองท้าย และขนาดของยางและกระทะล้อ อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุปชัดเจน และแบบฝึกหัดสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบหน่วย
บทที่ 2 สมรรถนะของเครื่องยนต์
บทที่ 3 คลัตช์
บทที่ 4 กระปุกเกียร์
บทที่ 5 เฟืองท้าย
บทที่ 6 ความเร็วของรถยนต์
บทที่ 7 ระบบเครื่องล่างรถยนต์
บทที่ 8 ระบบเบรก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160810383 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 171 x 230 x 10 มม.
น้ำหนัก: 306 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน