0
ลด 60%
คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม
ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ลดแรงล้างสต็อก 60%
ลดแรงล้างสต็อก 60%
อ่านต่อ
หนังสือ68.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม" ในระดับชั้น ปวช. ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณหาเส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร และน้ำหนักของวัสดุชนิดต่างๆ ที่มีรูปทรงทางเรขาคณิตรูปทรงต่างๆ ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ ความเร็วตัดของคมตัด เช่น ดอกสว่าน ระบบส่งกำลังทางกลแบบต่างๆ เช่น ระบบส่งกำลังโดยตรง ระบบส่งกำลังแบบขั้นความเร็ว และระบบส่งกำลังแบบผันแปร และเครื่องผ่อนแรง ซึ่งได้แก่ คาน ลิ่ม รอก ล้อและเพลา และการคำนวณหาความสิ้นเปลืองและการประมาณราคาในงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ ความสิ้นเปลืองและการประมาณราคาในงานเชื่อมแก๊ส โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตาราง ภาพ และตัวอย่างภาพประกอบที่เข้าใจง่าย สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบหน่วยวัดและความสัมพันธ์
บทที่ 2 วัสดุรูปทรงสามเหลี่ยม
บทที่ 3 วัสดุรูปทรงสี่เหลี่ยม
บทที่ 4 วัสดุรูปทรงหลายเหลี่ยม
บทที่ 5 วัสดุรูปทรงกลมและรูปทรงรี
บทที่ 6 ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ และความเร็วตัด
บทที่ 7 ระบบส่งกำลังทางกล
บทที่ 8 คาน
บทที่ 9 ลิ่ม
บทที่ 10 ล้อและเพลา
บทที่ 11 รอก
บทที่ 12 พื้นเอียง
บทที่ 13 ความสิ้นเปลืองและการประมาณราคาในงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
บทที่ 14 ความสิ้นเปลืองและการประมาณราคาในงานเชื่อมแก๊ส

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160821037 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 170 x 218 x 10 มม.
น้ำหนัก: 320 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2014
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน