0
ลด 64%
คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงต์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ38.15 บาท
e-books(PDF) ?103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม" นำเสนอการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณหาเส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร และน้ำหนักของวัสดุชนิดต่างๆ ที่มีรูปทรงทางเรขาคณิตแตกต่างกัน ตลอดจนหาความเร็วรอบ ความเร็วขอบ ความเร็วตัดของคมตัด เช่น ดอกสว่าน ระบบส่งกำลังทางกลแบบต่างๆ เช่น ระบบส่งกำลังโดยตรง ระบบส่งกำลังแบบขั้นความเร็ว และระบบส่งกำลังแบบผันแปร รวมทั้งเครื่องผ่อนแรง ซึ่งได้แก่ คาน ลิ่น รอก ล้อ และเพลา การคำนวณหาความสิ้นเปลืองและการประมาณราคาในงานเชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้นฟลักซ์ ไปจนถึงความสิ้นเปลือง และการประมาณราคาในงานเชื่อมแก๊ส อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบหน่วยวัดและความสัมพันธ์
บทที่ 2 วัสดุรูปทรงสามเหลี่ยม
บทที่ 3 วัสดุรูปทรงสี่เหลี่ยม
บทที่ 4 วัสดุรูปทรงหลายเหลี่ยม
บทที่ 5 วัสดุรูปทรงกลมและรูปทรงรี
บทที่ 6 ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ และความเร็วตัด
บทที่ 7 ระบบส่งกำลังทางกล
บทที่ 8 คาน
บทที่ 9 ลิ่ม
บทที่ 10 ล้อและเพลา
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ลำดับที่ 44

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822041 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 170 x 219 x 11 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน