0
ลด 10%
คณิตศาสตร์ช่างโยธา
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน เอกชัย รัตนโน
หนังสือ64.80 บาท
สภาพเก่าปานกลาง36.00 บาท
e-books(PDF) ?61.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงเนื้อหาการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่จะนำไปใช้คำนวณงานด้านช่างโยธา มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา คณิตศาสตร์ช่างโยธา รหัสวิชา 2121-2011 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา ซึ่งเนื้อหามีทั้งหมด 8 บท ประกอบด้วย เลขยกกำลังและราก ลอการิทึม ตรีโกณมิติ สมการ ฟังก์ชันและกราฟ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ พื้นที่และปริมาตร

สารบัญ

บทที่ 1 เลขยกกำลังและราก
บทที่ 2 ลอการิทึม
บทที่ 3 ตรีโกณมิติ
บทที่ 4 สมการ
บทที่ 5 ฟังก์ชันและกราฟ
บทที่ 6 เมทริกซ์
บทที่ 7 ดีเทอร์มิแนนต์
บทที่ 8 พื้นที่และปริมาตร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160826933 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน