0
คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 40 Calculus and Real Analysis Part A : ฉบับเน้นการพิสูจน์
ภายในเล่มนี้มีเนื้อหาที่สำคัญเช่น ระบบจำนวนจริง The axiom completeness Accumulation point จุดภายใน จุดขอบ เซตเปิด เซตปิด Compact Set ลำดับของจำนวนจริง ลำดับโคชี Contractive sequence ลิมิตของฟังก์ชัน
หนังสือ356.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 40 Calculus and Real Analysis Part A : ฉบับเน้นการพิสูจน์" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับระบบจำนวนจริง The axiom completeness Accumulation point จุดภายใน จุดขอบ เซตเปิด เซตปิด Compact Set ลำดับของจำนวนจริง ลำดับโคชี Contractive sequence ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง ฟังก์ชันต่อเนื่องสม่ำเสมอ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน รูปแบบไม่กำหนด กฎของโลปิตาล และเน้นการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่สำคัญทุกทฤษฎี เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สอนทุกท่านและทุกสถาบันที่ต้องศึกษาวิชา Calculus และ Real Analysis

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบจำนวนจริง
1.1 ระบบจำนวนจริง
1.2 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และค่าสัมบูรณ์
ฯลฯ

บทที่ 2 ลำดับของจำนวนจริง
2.1 ลำดับของจำนวนจริง (Sequences of Real Numbers)
2.2 การแสดงว่าลำดับลู่เข้าหรือลู่ออก
ฯลฯ

บทที่ 3 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
3.1 ลิมิตของฟังก์ชัน
3.2 Continuous functions (ฟังก์ชันต่อเนื่อง)
ฯลฯ

บทที่ 4 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
4.1 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน (Derivative of functions)
4.2 Maximum and Minimum
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163829672 (ปกอ่อน) 480 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 865 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดำรงค์ ทิพย์โยธา
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน