0
ลด 10%
คณิตศาสตร์ยานยนต์ (รหัสวิชา 2101-2107)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ73.80 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คณิตศาสตร์ยานยนต์ (รหัสวิชา 2101-2107)" เล่มนี้ เป็นวิชาที่ศึกษาและคำนวณระบบต่างๆ ของรถยนต์หรือยานยนต์ โดยมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ว่าจะเป็นระบบหน่วยที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งต้องเป็นหน่วยเดียวกันจึงจะได้คำตอบที่ถูกต้อง สมรรถนะการทำงานของเครื่องยนต์เพื่อคำนวณหางานกำลังงาน และพลังงานของเครื่องยนต์ และการหาแรงม้าจริงๆ ของเครื่องยนต์จากเครื่องทดสอบระบบส่งกำลัง ซึ่งเป็นการคำนวณหาแรงกดและแรงบิดของชุดคลัตช์ ที่เป็นอุปกรณ์ติดต่อการส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังกระปุกเกียร์ และการคำนวณหาอัตราทดแรงบิดของกระปุกเกียร์และเฟืองท้ายในการส่งกำลังที่ตำแหน่งเกียร์ต่างๆ

    รวมทั้งเครื่องล่างรถยนต์ที่ประกอบด้วยระบบรองรับน้ำหนัก ซึ่งเป็นการคำนวณหาค่าความแข็งของโช้กอัปและสปริง การคำนวณหาจุดศูนย์ถ่วงของมวลและระบบบังคับเลี้ยว การคำนวณหาแรงที่กดลงไปยังแหนบในการขับเคลื่อนล้อหลังแบบฮอตช์คิสและระบบเบรก เพื่อคำนวณหาแรงกดของผ้าเบรกแบบดิสก์เบรกและความเร็วรถยนต์ เพื่อคำนวณหาความเร็วของรถยนต์ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างเครื่องยนต์ อัตราทดเกียร์และเฟืองท้าย ตลอดจนขนาดของยางและกระทะล้อ ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย และแบบทดสอบท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบหน่วย
บทที่ 2 สมรรถนะของเครื่องยนต์
บทที่ 3 คลัตช์
บทที่ 4 กระปุกเกียร์
บทที่ 5 เฟืองท้าย
บทที่ 6 ความเร็วของรถยนต์
บทที่ 7 ระบบเครื่องล่างรถยนต์
บทที่ 8 ระบบเบรก

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160823093 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน