0
ลด 10%
คณิตศาสตร์ยานยนต์
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ86.40 บาท
สภาพเก่าปานกลาง48.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       คณิตศาสตร์ยานยนต์เป็นการศึกษาและคำนวณเพื่อหาค่าที่ต้องการในงานยานยนต์ ได้แก่ สมรรถนะเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลังรถยนต์ ระบบเครื่องล่างรถยนต์ และความเร็วรถยนต์ เป็นต้น หนังสือเรียนเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ยานยนต์ รหัสวิชา 2101-2107   ตามประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างยนต์ เนื้อหามีทั้งหมด 6 บทเรียนประกอบด้วย ระบบหน่วยที่ใช้คำนวณในงานยานยนต์ หลักการคำนวณในงานยานยนต์ สมรรถนะของเครื่องยนต์ คลัตช์และระบบส่งกำลังรถยนต์ ระบบเครื่องล่างรถยนต์ และความเร็วของรถยนต์ โดยในเล่มได้อธิายเนื้อหาอย่างกระชับ อ่านง่าย พร้อมแบบฝึกหัดสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจท้ายบท

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบหน่วยที่ใช้คำนวณในงานยานยนต์
บทที่ 2 หลักการคำนวณในงานยานยนต์
บทที่ 3 สมรรถนะเครื่องยนต์
บทที่ 4 คลัตช์และระบบส่งกำลังรถยนต์
บทที่ 5 ระบบเครื่องล่างรถยนต์
บทที่ 6 ความเร็วของรถยนต์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160826964 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 11 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน