0
ลด 35%
คณิตศาสตร์เครื่องกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20110-2011) มีแผน+เฉลย
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ61.75 บาท
e-books(PDF) ?95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คณิตศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 20110-2011" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณความยาว พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนัก พิกัดความเผื่อ ความเร็วตัด ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ อัตราทด ระบบส่งกำลังด้วยสายพานและเฟือง เวลางานกลึง ไส เจาะ กัดและเจียระไน อัตราเรียว เกลียว ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์เครื่องกล กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

บทที่ 1 วัสดุรูปทรงสามเหลี่ยม (Triangle Material)
บทที่ 2 วัสดุรูปทรง สี่เหลี่ยม (Square Material)
บทที่ 3 วัสดุรูปทรงหลายเหลี่ยม (Polygon Material)
บทที่ 4 วัสดุรูปทรงกลมและรูปทรงรี (Sphere and Ellipsoid Materials)
บทที่ 5 อัตราส่วนตรีดกณมิติ (Trigonometric Ratio)
บทที่ 6 ค่าพิกัดความเชื่อ (Tolerance)
บทที่ 7 ความรอบเร็ว ความเร็วขอบ และความเร็วตัด (Rotational Speed Surface Speed And Cutting Speed)
บทที่ 8 อัตราทดของระบบส่งกำลัง (Ratio of Transmission System)
บทที่ 9 เรียวเครื่องจักร (Machine Taper)
บทที่ 10 ระบบเกลียว (Thread System)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160834655 (ปกอ่อน) 244 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 10 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน