0
ลด 55%
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (รหัสวิชา 2102-2005)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ49.50 บาท
e-books(PDF) ?110.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คณิตศาสตร์เครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2005" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในงานเครื่องมือกล เกี่ยวกับการคำนวณหาเส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนักของวัตถุ ฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ ค่าพิกัดความเผื่อ ความเร็วตัด ความเร็วรอบ อัตราทด ระบบส่งกำลังด้วยสายพานและเฟือง อัตราเรียว ระบบเกลียว การคำนวณหาเวลาในการกลึง ใส เจาะ กัด และเจียระไน เป็นต้น ในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 วัสดุรูปทรงสามเหลี่ยม
บทที่ 2 วัสดุรูปทรงสี่เหลี่ยม
บทที่ 3 วัสดุรูปทรงหลายเหลี่ยม
บทที่ 4 วัสดุรูปทรงกลมและรูปทรงรี
บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ
บทที่ 6 ค่าพิกัดความเผื่อ
บทที่ 7 ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ และความเร็วตัด
บทที่ 8 อัตราทดของระบบส่งกำลัง
บทที่ 9 เรียวเครื่องจักร
บทที่ 10 ระบบเกลียว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160828661 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 14 มม.
น้ำหนัก: 526 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน