0
ลด 30%
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2005) มีแผน+เฉลย
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ74.90 บาท
e-books(PDF) ?107.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คณิตศาสตร์เครื่องมือกล รหัสวิชา 20102-2005" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณความยาว พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนักของวัสดุ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ค่าพิกัดความเผื่อ ความเร็วตัด ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ อัตราทด ระบบส่งกำลังด้วยสายพานและเฟือง ระบบเกลียว คำนวณหาเวลาในการกลึง ไส เจาะ กัดและเจียระไน เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์เครื่องมือกล กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

บทที่ 1 วัสดุรูปทรงสามเหลี่ยม (Triangle Material)
บทที่ 2 วัสดุรูปทรงสี่เหลี่ยม (Square Material)
บทที่ 3 วัสดุรูปทรงหลายเหลี่ยม (Polygon Material)
บทที่ 4 วัสดุรูปทรงกลมและรูปทรงรี (Sphere and Ellipsoid Material)
บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ (Trigonometric Ratio)
บทที่ 6 ค่าพิกัดความเผื่อ ( Tolerance)
บทที่ 7 ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ และความเร็วตัด (Rotational Speed Surface Speed and Cutting Speed)
บทที่ 8 อัตราทดของระบบกำลังส่ง (Ratio of Transmission System)
บทที่ 9 เรียวเครื่องจักร (Machine Taper)
บทที่ 10 ระบบเกลียว (Thread System)
บทที่ 11 การหาเวลาในการกลึง ไส เจาะ กัด และเจียระไน (Calculate Time for Lathing, Shaping, Drilling, Milling and Grinding)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160834600 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 14 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน