0
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมเข้ม ม.6 เล่ม 2 ตอน 2
คู่มือคิดลัดและเทคนิคการทำโจทย์เร็ว
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คณิตศาสตร์พื้นฐานที่สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตรใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน ครอบคลุมตามขอบเขตเนื้อหาข้อสอบออกในการสอบ O-NET & PAT 1 และสอบรับตรง ตัวอย่างทุกหัวข้อเรื่องอ่านเข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง มีแบบทดสอบสำหรับฝึกความพร้อมก่อนสอบพร้อมด้วยเฉลยวิธีคิดอย่างละเอียด ด้วยวิธีคิดที่ตรงและวิธีคิดลัด นำเสนอพร้อมเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัยที่สอบรับตรง, PAT1, O-NET, ข้อสอบโควตามหาวิทยาลัย, ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ฯ, ข้อสอบชิงทุนศึกษาต่อต่างประเทศ, ข้อสอบเคลียริ่งเฮาส์ (สอท.)

สารบัญ

บทที่ 1 การจัดหมู่และการเรียงสับเปลี่ยน
บทที่ 2 ทฤษฎีบททวินาม
บทที่ 3 ความน่าจะเป็น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167706719 (ปกอ่อน) 644 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 34 มม.
น้ำหนัก: 970 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน