0
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4
แบบเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรียนคณิตศาสตร์ ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดทำแบบเรียนชุดนี้ เป็นไปตามโครงการพัฒนาและจัดทำหนังสือเรียนเพื่อการศึกษาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่ต้องการนำเสนอแบบเรียนให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดหาเหตุผล และกระบวนแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน   มีการยกต้วอย่างเพื่อเข้าง่าย   และมีแบบฝึกหัดที่หลากหลาย เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูสอนและผู้ปกครองที่จะนำไปฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน

สารบัญ

บทที่ 12 การวัด ชั่ง ตวง
- การวัดความยาว (การวัด)
- การวัดน้ำหนัก (การชั่ง)
- การวัดปริมาตร (การตวง)

บทที่ 13 เศษส่วน
- ความหมายของเศษส่วน
- การอ่านเศษส่วน
- เศษส่วนที่มีตัวเศษเป็น 1 (เศษเป็นหนึ่ง ของหนึ่งสิ่ง)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789990155761 (ปกอ่อน) 142 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน