0
คณิตศาสตร์ เรียนสนุก ระดับปฐมวัย เล่ม 3 +สติกเกอร์
พัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างมือและสายตา รู้จักสี รูปทรงเรขาคณิต จำนวน 1-3 ฝึกสังเกตและเปรียบเทียบ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีการแสดงออกทางความคิด และช่วยให้มีความมั่นใจในการแก้ปัญหา ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมือและสายตา รู้จักสี รูปทรงเรขาคณิต จำนวน 1-3 ตลอดจนการฝึกสังเกตและเปรียบเทียบ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858736507001 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 187 x 230 x 5 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อักษรา ฟอร์ คิดส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน