0
คณิตศาสตร์ เรื่องเวกเตอร์ใน 3 มิติ
เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ของสสวท. โดยเน้นการสื่อความหมายด้วยภาพ เพราะเชื่อว่าถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้จากภาพ เพราะชื่อว่าถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้จากภาพ จะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คณิตศาสตร์ เรื่องเวกเตอร์ใน 3 มิติ" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 ของสสวท. โดยเน้นการสื่อความหมายด้วยภาพ เพราะเชื่อว่าถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้จากภาพ จะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ภายในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย เวกเตอร์ใน 3 มิติ ทำไมต้องเรียนเรื่องเวกเตอร์ ระบบพิกัด และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งแนวข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- เวกเตอร์ใน 3 มิติ
- ทำไมต้องเรียนเรื่องเวกเตอร์
- ระบบพิกัด
- การบอกตำแหน่งของจุดใน 2 และ 3 มิติ
- ปริมาณเวกเตอร์ ตืออะไร
- เวกเตอร์ในระบบแกนมุมฉาก
- เวกเตอร์หนึ่งหน่วย
- องค์ประกอบของเวกเตอร์
- เวกเตอร์ตำแหน่ง
- ขนาดของเวกเตอร์
- ระยะห่างระหว่างจุดสองจุดในปริภูมิ 2 มิติ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164789906 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 203 x 283 x 11 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE PUBLISHING
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน