0
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ฉบับเตรียมสอบ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย
สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 4 และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ฉบับเตรียมสอบ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 เซต
1. ความหมายของเซต
2. สัญลักษณ์ของเซต
3. ชนิดของเซต
ฯลฯ

บทที่ 2 ตรรกศาสตร์
1. ประพจน์
2. การเชื่อมประพจน์
3. การหาค่าความจริงของประพจน์
ฯลฯ

บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง
1. ส่วนประกอบของจำนวนจริง
2. คุณสมบัติการเท่ากันบางประการของระบบจำนวนจริง
3. การกระทำและคุณสมบัติการกระทำในระบบจำนวนจริง
4. การนำเอาคุณสมบัติการเท่ากันของจำนวนจริงมาใช้แก้สมการกำลังสอง

บทที่ 4 พหุนามและเศษส่วนพหุนาม
1. เส้นจำนวน
2. สมการพหุนาม และทฤษฎีบทที่ใช้แก้สมการพหุนาม
3. การไม่เท่ากันและคุณสมบัติการไม่เท่ากัน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000452 (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาด: 186 x 261 x 17 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน