0
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 เรื่อง จำนวนและการดำเนินการ (จำนวน 1-5)
หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
หนังสือ38.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย "คณิตศาสตร์ เล่ม 1 เรื่อง จำนวนและการดำเนินการ (จำนวน 1-5)" เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มออกแบบให้สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย เด็ก ๆ จะได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การนับ การแสดงค่าของจำนวน การรวมและการแยกสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานการบวกและการลบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 7275563291438 (ปกอ่อน) 34 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 3 มม.
น้ำหนัก: 105 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โลกหนังสือ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน