0
คณิตศาสตร์ เล่ม 4 ฉบับเตรียมสอบ และเข้ามหาวิทยาลัย
สำหรับชั้นมัธยมสึกษาปีที่ 5 และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรุงปรุง คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม จำนวนเชิงซ้อนและการแก้สมการพนุนาม วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่และทฤษฎี
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คณิตศาสตร์ เล่ม 4 ฉบับเตรียมสอบ และเข้ามหาวิทยาลัย" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งจำนวนเชิงซ้อนและการแก้สมการพนุนาม วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่และทฤษฎีบททวินาม ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ฯลฯ ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อนและการแก้สมการพหุนาม
1. หน่วยจินตภาพ
2. สัญลักษณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
3. การเท่ากันของจำนวนเชิงซ้อน
ฯลฯ

บทที่ 2 วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และทฤษฎีบททวินาม
1. แฟคทอเรียล
2. กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
3. หลักการหาจำนวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
ฯลฯ

บทที่ 3 ทฤษฎีเบื้องตันของความน่าจะเป็น
1. การทดลองสุ่มและแชมเปิลสเปซ
2. เหตุการณ์
3. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000650 (ปกอ่อน) 412 หน้า
ขนาด: 187 x 259 x 16 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน