0
คณิตศาสตร์ เล่ม 5 ฉบับเตรียมสอบ และเข้ามหาวิทยาลัย
คณิตศาสตร์ที่เรียนด้วยตนเองเป็นลำดับขั้นตอน สำหรับสอบ ม.ปลายและเข้ามหาวิทยาลัย หลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน คณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คณิตศาสตร์ เล่ม 5 ฉบับเตรียมสอบ และเข้ามหาวิทยาลัย" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน & คณิตศาสตร์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งจำนวนเชิงซ้อนและการแก้สมการพนุนาม วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่และทฤษฎีบททวินาม ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ฯลฯ ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 สถิติ 1
- ความหมายและขอบเขตของวิชาสถิติ
- ข้อมูลและประเภทของข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ฯลฯ

บทที่ 2 สถิติ 2
- การวัดตำแหน่งที่ข้อมูล
- การวัดการกระจายของข้อมูล
- ค่ามาตรฐาน
ฯลฯ

บทที่ 3 สถิติ 3
- แผนภาพการกระจาย
- ตัวอแปรตาม, ตัวแปรอิสระ
- ชนิดของสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000698 (ปกอ่อน) 408 หน้า
ขนาด: 186 x 262 x 17 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน