0
คณิตศาสตร์ EP (English Program) ป.4
สรุปเนื้อหาพร้อมติวโจทย์ระดับเข้มข้น สำหรับเตรียมสอบเข้า สอบเลื่อนขั้น และเพิ่มคะแนน ตลอดปีการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร EP (English Program), Intensive, Bilingual และโรงเรียนในเครือคาทอลิก
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คณิตศาสตร์ EP (English Program) ป.4" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่ครบถ้วนและถูกต้อง โดยครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้ ซึ่งอ้างอิงตามหลักสูตร English Program (EP), IEP และ Bilingual เนื้อหาภายในเล่มจะมีการสรุปเนื้อหาของระดับชั้น ป.3 ในช่วงแรกของแต่ละบท เพื่อเป็นการทบทวนพื้นฐานให้กับน้อง ๆ นักเรียน จากนั้นจึงเข้าสู่เนื้อหาที่เข้มข้น ในระดับชั้น ป.4 ตามลำดับ อีกทั้งในแต่ละบทยังสอดแทรกแบบฝึกหัดเสริมทักษะที่หลากหลายกว่า 150 ข้อ โดยมีทั้งคำอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบ เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาของบทนั้น ๆ และทำคะแนนในการสอบเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบแข่งขัน ในสนามสอบสำคัญ ๆ ทั้วประเทศ

สารบัญ

Chapter 1 : The Counting Numbers Greater Than 100,000
Chapter 2 : Addition and Subtraction
Chapter 3 : Geometry
Chapter 4 : Multiplication
Chapter 5 : Division
Chapter 6 : Pictographs, Bar Charts and Tables
Chapter 7 : Measurement
Chapter 8 : Area
Chapter 9 : Money
Chapter 10 : Fractions
Chapter 11 : Time
Chapter 12 : Decimals
Chapter 13 : Miscellaneous

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306461 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาด: 189 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน