0
คณิตสถิติศาสตร์ประยุกต์ 1
ประกอบด้วยความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องที่สำคัญ การแจกแจงของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องที่สำคัญ แจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม
หนังสือ304.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คณิตสถิติศาสตร์ (Mathematical Statistics) เป็นการประยุกต์คณิตศาสตร์เข้ากับสถิติซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการหาข้อสรุปจากข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางแผนในด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจและอุตสาหกรรม การแพทย์ การศึกษา และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตำรา

    "คณิตสถิติศาสตร์ประยุกต์ 1" เล่มนี้ ประกอบด้วยความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องที่สำคัญ การแจกแจงของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องที่สำคัญ แจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม ขีดจำกัดของการแจกแจงและทฤษฎีบทขีดจำกัดส่วนกลาง เหมาะที่จะใช้เป็นตำราเรียนในระดับปริญญาตรี และเป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและผู้ที่สนใจจะนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้

สารบัญ

บทที่ 1 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
บทที่ 2 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
บทที่ 3 การแจกแจงของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องที่สำคัญ
บทที่ 4 การแจกแจงของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องที่สำคัญ
บทที่ 5 การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม
บทที่ 6 ขีดจำกัดการแจกแจงและทฤษฎีบทขีดจำกัดส่วนกลาง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740336846 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 190 x 261 x 15 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน