0
คดีขับรถประมาท
ประมาทตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และ ป.อาญา สิทธิเรียกร้องค่าสินไกหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนที่พึงเรียกร้อง เหตุยกเว้นความรับผิด ความรับผิดตามสัญญาประกันภัย และอื่น ๆ อีกมากมาย
หนังสือ380.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมข้อกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับคดีขับรถประมาท ทั้งประมาทตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ป. อาญา สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนที่พึงเรียกร้อง เหตุยกเว้นความรับผิด ความรับผิดตามสัญญาประกันภัย ความรับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การกำหนดค่าเสียหายที่จะต้องรับผิดและแนวทางการเสนอพยานหลักฐาน ตัวอย่าง คำฟ้อง คำให้การ คำให้การจำเลยร่วม พร้อมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2557 เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 ประมาทตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
บทที่ 2 สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
บทที่ 3 ค่าสินไหมทดแทนที่พึงเรียกร้อง
บทที่ 4 เหตุยกเว้นความรับผิด
บทที่ 5 ความรับผิดตามสัญญาประกันภัย
บทที่ 6 ความรับผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
บทที่ 7 การกำหนดค่าเสียหายที่จะต้องรับผิดและแนวทางการเสนอพยานหลักฐาน
บทที่ 8 ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ คำให้การจำเลยร่วม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742036829 (ปกอ่อน) 522 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 24 มม.
น้ำหนัก: 795 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิติธรรม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน