0
คดีตลก (PDF)
โลกเราทุกวันนี้ม ีเรื่องที่ทำให้ต้องเครียดมากมาย ซึ่งความเครียดนั้นเป็นบ่อนทำร้ายสุขภาพชนิดหนึ่ง ถ้าหากเราเครียดจัดก็จะเกิดอาการป่วยได้ทันที จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับระดับของความเครียด
e-books(PDF) ?50.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

            โลกเราทุกวันนี้ม ีเรื่องที่ทำให้ต้องเครียดมากมาย ซึ่งความเครียดนั้นเป็นบ่อนทำร้ายสุขภาพชนิดหนึ่ง ถ้าหากเราเครียดจัดก็จะเกิดอาการป่วยได้ทันที จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับระดับของความเครียด   ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ด ีเรามาสร้างรอยยิ้มกัน การยิ้มและหัวเราะเป็นทั้งภูมิคุ้มกันและยารักษาโรค ฉะนั้นเราจึงควรยิ้มและหัวเราะให้มากๆ ขอบอกอีกครั้งว่าความเครียดทำให้ป่วยได้หลายโรค

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840056276 (PDF) 53 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน