0
ลด 10%
คดีทางการแพทย์ : แนวทางศึกษา เพื่อป้องกันและต่อสู้คดี (ปกแข็ง)
ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ คำพิพากษา คดีแพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภค คำพิพากษาศาลฎีกา พร้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หนังสือ405.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์การดำเนินคดี สืบเนื่องจากมีผู้ได้รับผลกระทบจากการรักษาพยาบาลมากขึ้น มีการฟ้องคดีมากขึ้น ดังนั้นทนายความจึงจำเป็นที่ต้องมีความรอบรู้ทางการแพทย์ที่ทำการฟ้องร้อง และแพทย์เองก็ต้องมีความรู้ในทางกฎหมายมากขึ้น ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ หนังสื่อเล่มนี้ไม่ใช่ตำรา แต่เป็นข้อเขียนที่เกิดขึ้นจากคดีจริง และข้อมูลคดีต่างๆ คำพิพากษาและคำฟ้อง ข้อมูลทางการแพทย์ที่ได้รวบรวมไว้เพื่อเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าในการทำคดี เหมาะสำหรับแพทย์ ทนายความ และผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 กฎหมายอาญาที่ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ต้องรู้
- การกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา
- ความรับผิดในทางอาญา
- หลักในการพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดอาญา ได้ หรือ ไม่


บทที่ 2 ความรับผิดทางแพ่ง
- ประมวลกฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์ความรับผิดฐานละเมิด เรียกค่าเสียหาย
- เเพทย์กับความรับผิดทางเเพ่ง มี 2 ประการ

บทที่ 3 คดีผู้บริโภค
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551

คำนิยม
เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทนายความเเละเเพทย์เป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่ความขัดเเย้งระหว่างเเพทย์เเละผู้ได้รับผลกระทบจากการรักษายังไม่มีกฎหมายใดเป็นข้อยุติ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาเเนวทางป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหาย เเละเกิดเป็นคดีฟ้องร้องกันตามมานายสมัคร เชาวภานันท์- ประธานกรรมาธิการการยุติธรรมเเละการตำรวจ วุฒิสภา
ขอชื่นชมในความพยายามของ คุณขวัญชัย โชติพันธุ์ ที่ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะสร้างผลงานทางวิชาการในสายวิชาชีพที่มีคุณค่าต่อสังคมนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์- สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการการเงินเเละการคลัง วุฒิสภา
ดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนทนายความ เเละผู้ประกอบวิชาชีพเเพทย์ ในการทำหน้าที่ตามวิชาชีพเเละตามอุดมการณ์ ที่มุ่งทำหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนในมาตราฐานดีที่สุดนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย- สมาชิกวุฒิสภา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160809646 (ปกแข็ง) 340 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 22 มม.
น้ำหนัก: 895 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน