0
คดีเช่าทรัพย์
หลักเกณฑ์และความหมาย พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ.2562 พร้อมกฎกระทรวง
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คดีเช่าทรัพย์ก่อให้เกิดปัญหาระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า ในการเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เป็นสิ่งที่ควรทำความเข้าใจและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมปัญหา ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายในแง่มุมต่าง ๆ พร้อมแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ทันสมัยถึงปัจจุบัน เพื่อประโยชน์แก่การค้นคว้าและนำมาประยุกต์ในการปฏิบัตินอกจากนี้ ผู้เขียนได้อธิบาย หลักเกณฑ์ ความหมาย ของ พ.ร.บ. ทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ ที่ควรทำความเข้าใจเพราะเป็นการสนับสนุนและเอื้อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินได้อย่างเต็มที่ เนื้อหาในเล่มหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คู่ความและผู้ที่สนใจ

สารบัญ

บทที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
บทที่ 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
บทที่ 3 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า
บทที่ 4 ความระงับของสัญญาเช่า
บทที่ 5 อายุความฟ้องร้องคดีเกี่ยวแก่สัญญาเช่า
บทที่ 6 สัญญาต่างตอนแทนพิเศษยิ่งกว่าการเช่าธรรมดา
บทที่ 7 พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742038144 (ปกอ่อน) 308 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 14 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิติธรรม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน