0
คนฉลาดทำงานใหญ่ คนทั่วไปทำงานเล็ก (PDF)
งานเล็กทำมากได้น้อย งานใหญ่ทำน้อยแต่ได้มาก เผยเคล็ดลับการสร้างสรรค์งานใหญ่อย่างชาญฉลาดที่คุณไม่เคยรู้
e-books(PDF) ?132.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

            “คนฉลาดทำงานใหญ่ คนทั่วไปทำงานเล็ก” เป็นหนังสือที่อธิบายให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าที่จะได้รับจากการทุ่มสุดตัวให้กับงานใหญ่ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ บอกเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการพูดคุยกับบุคคลสำคัญ ๆ ในด้านธุรกิจมากมาย สอดแทรกแง่คิดดี ๆ ที่ผู้เขียนหยิบยกมาจากบุคคลผู้ซึ่งประสบความสำเร็จจากการทำงานใหญ่มาแล้วทั้งสิ้น พร้อมทั้งแผนที่ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่ใช้เวลาสั้น ๆบวกกับเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานที่เราต้องประสบบ่อย ๆ เช่น

สารบัญ

- ภาค 1 การปูพื้นฐาน
- ภาค 2 เมล็ดพันธุ์ของงานใหญ่
- ภาค 3 ค้นพบงานใหญ่ของคุณ
- ภาค 4 เลือกโครงการ
- ภาค 5 สร้างช่องทางใหม่ ๆ
- ภาค 6 แผนการงานใหญ่ของคุณ
- ภาค 7 ตามรอยเส้นทางงานใหญ่ต่อไป

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167868837 (PDF) 208 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ปราณ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน