0
คนหลังฉาก ในประวัติศาสตร์รางเลือน (PDF)
สามัญชนในหลังฉากประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครพูดถึง กับมุมมองที่เเตกต่างต่อบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์
e-books(PDF) ?119.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สามัญชนในหลังฉากประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ที่ไม่มีใครพูดถึง กับมุมมองที่แตกต่างต่อบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ หนังสือเล่มนี้ได้คัดความเรียงจำนวน 5 เรื่อง เช่น บุปผา, บางเรื่องของโกโบริ (ในวันที่เขาไม่มีอังศุมาลิน), จากไอคมันน์ สู่ ออสวิตช์ สู่ไอคมันน์ ความตายที่ไม่เปลี่ยนผ่าน, หลวงวิจิตรวาทการกับสมาคมลับมังกรดำ ประวัติศาสตร์เงาของอาทิตย์อัสดง และศรีโหม้และนายทองคำ มนุษย์ปลาดชาติไทย เข้ามาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ บุคคลเหล่านี้ ที่อนุสรณ์เขียนถึงนี้ อาจจะมีบางชื่อที่เราไม่คุ้นเคย เช่น บุปผา กับศรีโหม้ หรือ บุคคลที่เรารู้จักกันดี เช่น หลวงวิจิตรวาทการ กับไอคมันน์ แต่เชื่อเถิดว่าบุคคลเหล่านี้ทำให้ประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นช่วยทำให้เราจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่พวกเขาเกี่ยวข้องได้ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็น สงครามโลกครั้งที่ 2 การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยิว ความโหดร้ายของเขมรแดงในช่วงที่พอลพตเรืองอำนาจ ที่ผ่านเรื่องราวของทุ่งสังหาร สิ่งที่อนุสรณ์นำเสนอนี้ คิดว่าเป็นวิธีการที่น่าสนใจในการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ไม่ได้จะบอกว่าบุคคลคนๆ นั้นเลวร้าย หรือทำตัวไม่ดี เพียงแต่ต้องการเข้าไปทำความเข้าใจในบริบทแวดล้อมต่างๆ ในเหตุการณ์ช่วงนั้น ว่าเกิดอะไรขึ้น

สารบัญ

- บุปผา
- บางเรื่องของโกโบริ (ในวันที่เขาไม่มีอังศุมาลิน)
- จากไอค์มันน์ สู่เอาชวิตซ์ สู่ไอค์มันน์ ความตายที่ไม่เปลี่ยนผ่าน
- หลวงวิจิตรวาทการกับสมาคมลับมังกรดำ ประวัติศาสตร์เงาของอาทิตย์อัสดง
- ศรีโหม้เเละนายทองคำ มนุษย์ปลาดชาติไทย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300014891 (PDF) 176 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน