0
คนเก่งสนุกนับจำนวนเบื้องต้น
สนุกสนานกับกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ปูพื้นฐานจำนวนและตัวเลขกับเกมสนุกๆ เพื่อให้น้องๆ วัยก่อนเข้าเรียนมีความรู้และรักวิชาคณิตศาสตร์ ต่อยอดไปสู่ความฉลาด เพื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนต่อไป
หนังสือ160.55 บาท
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757417891 (-ไม่ระบุ) 0 หน้า
สำนักพิมพ์เพลย์ ทู เลิร์น, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน