0
คนไทย/คนอื่น
คนอื่นของความเป็นไทยเล่มนี้จะชักนำให้เราต้องทบทวนตัวตนพวกนี้ใหม่หมด เพราะแต่ละบทจะค่อย ๆ ชำแหละให้เห็นว่าตัวตนเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นอย่างไร
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การสร้างอัตลักษณ์ต้องสร้างคุณสมบัติเด่นของสังคม หรือกลุ่มชนควบคู่กับการระบุคุณสมบัติที่แตกต่างหรือตรงข้าม การสร้างความเป็นอื่นจึงไม่ได้เกิดขึ้นภายหลังจากเกิดอัตลักษณ์ แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างตัวตนหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นในกระบวนการเดียวกัน ในหลายกรณีการสร้างอัตลักษณ์เกิดจากการนิยามผู้อื่นหรือผู้ไม่ใช่เราก่อนการรู้จักตัวเองหรือการสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองด้วยซ้ำไป

สารบัญ

ภาค 1 คนอื่นผู้ต่ำต้อย คนอื่นผู้สูงส่ง
บทที่ 1 คนอื่น ในผืนดินตน การเดินทางกับการจำแนกชาติพันธุ์ฯ
บทที่ 2 ภาวะอย่างไรหนอที่เรียกว่าศิวิไลซ์ฯ
ภาค 2 ปัตตานี: คนอื่นของไทย
บทที่ 3 เรื่องเล่าจากชายแดน: สิ่งแปลกปลอมต่อตรรกะภูมิศาสตร์
บทที่ 4 ประวัติศาสตร์ชาตินิยมไทย: อันตรายของลัทธิชาตินิยมไทย
ภาค 3 ข้างบ้านที่ไม่ใช่เพื่อน
บทที่ 5 ข้ามพรมแดน: ภาพรวมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในประเทศไทย
บทที่ 6 ไทยรักพม่า
ภาค 4 คนอื่นของความเป็นไทย
บทที่ 7 ประวัติศาสตร์อันตรายในอุษาคเนย์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167667577 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 166 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน