0
คมคำธรรมออนไลน์ (PDF)
รวมคำคมธรรมะกระจายความสุขจากทวิตและเฟชบุ๊ก
ผู้เขียน ว.วชิรเมธี
e-books(PDF) ?39.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

            ภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิด ใครก็ตามที่คิดได้แจ่มกระจ่างก็สามารถใช้ภาษาได้อย่างคมคาย ลึกซึ้งน่าสังเกตว่า ผู้นำ นักการเมือง หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จในลำดับต้น ๆ ของโลกแทบทุกคนจะมีวาทศิลป์ที่จับใจผู้ฟังเสมอว.วชิรเมธี เป็นอีกผู้หนึ่งที่ใช้ภาษาได้อย่างคมคายลึกซึ้งทั้งทางดา้นการพูด การเขียน หรือแมแ้ ต่กาพยก์ ลอนโคลงฉนั ท์หากใครได้อ่านหนังสือรวมบทกวี “ห่มฟ้าดินหอม” ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ท่านเป็นอัจฉริยะ สามารถนำภาษามาใช้ได้อย่างแตกฉาน
หนังสือ “คมคำธรรมออนไลน์” เล่มนี้ได้รวบรวมคำคมต่าง ๆ ของท่านที่เคยนำเสนอผ่านทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ก ซึ่งมีคนติดตามอย่างล้นหลามเป็นจำนวนแสน รวมทั้งเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนหลายคนบอกว่า เมื่อได้อ่านคำคมของท่านแล้ว จิตใจพลันสดชื่น พร้อมที่จะมีแรงทุ่มเทให้กับการงานอย่างไม่รู้จัก
เหน็ดเหนื่อย

สารบัญ

- ความคิด
- ชีวิต
- การศึกษา
- ปัญญา
- การพัฒนาตนเอง
- เวลา
- การงาน
- การเงิน
- การกระทำ
- กรรม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164010024 (PDF) 186 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ปราณ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน