0
ครบเครื่องการจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ผู้สอนทุกกลุ่มจะต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู และจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีรายละเอียดและตัวอย่างชัดเจนและครบถ้วน
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การจัดการเรียนรู้ให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู และจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ซึ่งหนังสือ "ครบเครื่องการจัดการเรียนรู้" เล่มนี้ มีรายละเอียดและตัวอย่างชัดเจน ครบถ้วนตั้งแต่การวิเคราะห์หลักสูตร การจัดทำคำอธิบายรายวิชา กำหนดการสอบ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ (สอดคล้องกับการประเมินแบบ PA) เลือกวิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดศักยภาพของผู้เรียน ประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย และนำผลการประเมินมาใช้พัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน

สารบัญ

บทที่ 1 การวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ 2 การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
บทที่ 3 วิธีสอนภาษาไทย
บทที่ 4 เทคนิคการสอน
บทที่ 5 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165983020 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 210 x 297 x 15 มม.
น้ำหนัก: 740 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จันทรา ด่านคงรักษ์
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน