0
ครบเครื่อง คดีจราจร ความผิดต่อ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
ประกอบด้วย คำอธิบายกฎหมายจราจร ความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 แนวคำพิพากษาศาลฎีกา ตัวอย่างคำฟ้อง
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    กฎหมายที่เกี่ยวกับจราจรทางบก คือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่จัดระเบียบเกี่ยวกับการจราจรทางบก เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย มุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยในการจราจร ลักษณะของกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเรียบเรียงเพื่อทำความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการรับรู้ที่ตรงกัน และน่าจะทำให้ปัญหาต่าง ๆ คลี่คลายไปได้บ้าง แต่การจัดทำก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ เพราะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดปลีกย่อยในกฎหมายลำดับรองอีกหลายเรื่อง และเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับอื่นอีก ในส่วนของคำพิพากษาศาลฎีกานั้น ก็มีการนำมาลงไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาทำความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 2 การใช้รถ
บทที่ 3 สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
บทที่ 4 การใช้ทางเดินรถ
บทที่ 5 การใช้ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถประจำทาง
บทที่ 6 ข้อกำหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ
บทที่ 7 การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียง
บทที่ 8 รถฉุกเฉิน
บทที่ 9 การลากรถหรือจูงรถ
บทที่ 10 อุบัติเหตุ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167242736 (ปกอ่อน) 552 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 26 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตอักษร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน