0
ครองใจคน (PDF)
หลากเหตุผลที่คนไทยรักในหลวง
หนังสือ175.75 บาท
e-books(PDF) ?155.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

            ลึกลงไปในความรู้สึกของคนไทย เราทุกคนตอบได้ว่า “รักในหลวง” ยิ่งชีวิต แต่เมื่อถามถึงเหตุผล เราหลายคนอาจตอบว่า “ไม่รู้ทำไม”
แท้จริงมีเหตุผลอยู่มากมาย เหตุผลที่สะสมอยู่ในจิตใต้สำนึก นานปีนับตั้งแต่เราเกิดมาเป็นคนไทย
และนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดหนังสือเล็กๆ เล่มนี้ขึ้น   หนังสือที่บอกเหตุผลว่าทำไมพวกเราคนไทย ถึงได้รักในหลวงเสียนักหนา
   “ครองใจคน” เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวประทับใจ จากการที่ไพร่ฟ้าพสกนิกร ผู้ที่ได้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในวันทรงงาน ตลอดจนชาวบ้านในแดนทุรกันดารตั้งแต่เหนือจรดใต้ ได้สัมผัสกับสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ทรงครองราชย์
            เรื่องราวสั้นๆ อ่านง่ายๆ มากกว่า 300 เรื่องในหนังสือเล่มนี้ สะท้อนถึงความผูกพันระหว่างคนไทยกับในหลวง นอกจากอ่านเพื่อจดจำทำบันทึกเรื่องราวที่ลืมไม่ลงแล้ว ยังอาจได้ประโยชน์จากความรักเทิดทูน อาจทำให้เกิดความคิดต่อเนื่อง มีหลายเรื่องที่สามารถนำไปใช้ เป็นแรงผลักดันใจให้ดำเนินชีวิต หลายพระบรมราโชวาทใช้ได้ในยามเกิดปัญหา แม้พระราชจริยวัตรก็ดูเป็นแบบอย่างชีวิตได้
            ทำให้เห็นว่าเราโชคดีแค่ไหนที่มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งของคนไทยตลอดเวลา และเราควรตอบแทนความรักของพระองค์ท่านด้วยการกระทำมากกว่าคำพูดเช่นกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อครั้งที่สำนักข่าวเอพี โดยนายแมตทิว เพนนิงตัน เสนอบทความยาวเหยียด
เกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษาอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2542
นักข่าวเอพีคนนี้ได้ถามคนไทยคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพเป็นยามรักษาความปลอดภัย
ว่า เหตุใดจึงรักในหลวง

คนไทยคนนั้นตอบซื่อๆ ว่า “ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม แต่ผมก็รัก”
ดิฉันเชือว่าลึกลงไปในความร้สึกของผู้ตอบที่ว่า “ไม่รู้ทำไม” นั้น แท้จริงมีเหตุผล
อยู่มากมาย เหตุผลที่สะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกนานปี นับตั้งแต่เขาคนนี้เกิดมาเป็นคนไทย

ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่มีหน้าที่การงานเกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ดิฉัน
อาจมีโอกาสได้รู้เหตุผลมากกว่าคุณยามอยู่บ้าง ว่าทำไมตัวถึงรักในหลวง
แต่กระนั้น เวลาที่จะเรียบเรียงเหตุผลเพื่ออธิบายใครสักคนว่าเหตุผลนั้นคืออะไร
กลับดูจะกลายเป็นเรื่องยาก เพราะสิ่งที่อยากพูดมันมากล้น จนไม่รู้ว่าจะเริ่มตรง
ไหนก่อน นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดหนังสือเล็กๆ เล่มนี้ขึ้น
หนังสือที่บอกเหตุผลว่าทำไมพวกเราคนไทย ถึงได้รักในหลวงเสียนักหนา
หนังสือซื่อๆ เล่มนี้ไม่มีจุดมุ่งหมายซับซ้อน ไม่ได้มีขึ้นเพื่อให้คนไทยได้รัก
ในหลวงมากขึ้น เพราะความรักเทิดทูนที่คนไทยมีต่อในหลวงนั้นมากที่สุด จนเกินกว่าจะมีให้
มากกว่านี้ได้อีกแล้ว
จุดหมายของหนังสือเล่มนี้แค่อยากให้ผู้อ่านได้ประโยชน์จากความรักเทิดทูนนี้
เหมือนที่ดิฉันได้รับมาตลอดทุกครั้งที่ได้อ่านเรื่องของในหลวง ที่เมื่ออ่านแล้วเกิด
ความคิดต่อเนื่องขึ้นมาเป็นฉากๆ มีหลายเรื่องที่ต้องจด ต้องจดจำ และต้องนำไปใช้
หลายพระราชกรณียกิจช่วยผลักดันใจให้สู้ หลายพระบรมราโชวาทใช้ได้ในยามเกิดปัญหา
แม้พระราชจริยวัตรก็ดูเป็นแบบอย่างชีวิตได้

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคยมีพระราชกระแสว่า เหตุผลที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อคนไทยนั้น ก็ด้วย
“...เราต้องตอบแทนความรักของประชาชนด้วยการกระทำมากกว่าคำพูด ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่
จะบำบัดความทุกข์ของเขา เพราะเขาเป็นหลักพึ่งพาของพระมหากษัตริย์ตลอดเวลา....”
ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง

แทนที่จะแค่ซาบซึ้งร้องไห้ ควรหรือไม่ที่เราจะตระหนักว่า พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นที่พึ่งของคนไทยตลอดเวลา เราจึงควรตอบแทนความรักของพระองค์ท่านด้วย
การกระทำ มากกว่าคำพูดเช่นกัน
และหนึ่งในการกระทำ ที่คนไทยจะทำเพื่อให้ทรงเหนื่อยน้อยลงได้
คือการดูแลตัวเองให้เป็นคนไทยที่ดี คิดดี ตั้งใจดี ทำดี
ไม่ยากแม้แต่นิดเดียวเลยที่จะทำแค่นี้
เพื่อคนที่เรารักสุดหัวใจ

-อมิตา อริยอัชฌา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300039221 (PDF) 232 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน