0
คลองกระ-ไทย : มรดกทางยุทธศาสตร์ของชาติ : Kra Canal : Strategic Heritage of Thailand
โครงการคลองกระ-ไทยอภิมหาโปรเจค (Mega-intrastructure project) จะเป็นตัวเร่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จะทำให้ประเทศไทยมีความสำคัญในเวทีโลก
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ขุดคลองไทยแล้วจะแบ่งประเทศหรือไม่? จะเอาเงินที่ไหนมาขุด ขุดแล้วไทยจะได้อะไรบ้าง จะคุ้มค่าหรือไม่? คลองไทยจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ของไทยหรือไม่อย่างไร? ข้อสงสัยเหล่านี้ยังรอการศึกษา รอการตัดสินใจจากคนไทยโดยเฉพาะชาวภาคใต้ เอกสารเล่มนี้ อาจตอบข้อสงสัยของท่านได้ไม่มากก็น้อย ขอให้ท่านได้อ่านและนำไปศึกษาต่อ เพื่อให้ได้ข้อตกลงใจ ที่ดีที่สุด สำหรับคนไทย-ประเทศไทย

สารบัญ

- ข้อสงสัยเกี่ยวกับคลองไทย
- การสร้างคลองไทย หัวใจของชาติ
- คลองกระกับปัญหาความมั่นคง
- คลองไทยกับ สปช.
- คลองกระ เส้นทางเดินเรือนานาชาติ เพื่อเชื่อมต่อกับเส้นทางสายไหมทางทะเล
- เขตเศรษฐกิจพิเศษคลองกระ (คลองไทย)
- ใครว่าขุดคลองไทยแล้วจะไม่คุ้มทุน

คำนิยม
สวรรค์ได้วางประเทศไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเลิศมีแผ่นดินเป็นแนวยาวไปในทะเล 1000 กว่ากม. กั้นทะเลอ่าวไทยกับทะเลอันดามันหรือระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียถ้าขุดแนวคลองผ่านแผ่นดินนี้จะทำให้การขนส่งสินค้าร่นระยะทางประมาณ 3 วันซึ่งจะทำให้ชาวโลกได้รับประโยชน์ 2 ใน 3 ของประชาชนโลกจะประหยัดเชื้อเพลิงไม่ต้องอ้อมผ่านช่องแคบมะละกาและช่องลอมบ๊อกปีละหลายตันพลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
อาจารย์ ภัดี ธนปุระ และเหล่าคณะนักวิชาการล้วนเป็นปรมาจารย์ทางด้านงาน การค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามข่าวสารการเมือง ข่าวสารต่างประเทศที่หาตัวจับได้ยาก คนหนึ่งของประเทศแต่ถ้าพูดถึงเรื่องแบบเจาะลึกเกี่ยวกับคลองกระ, คลองกระเทย แล้วผมกล้าการันตีว่าในเมืองไทยไม่มีใครเป็นกูรูทางศาสตร์คลองกระ, คลองกระเทยได้ดีไปกว่าคณะนัก วิชาการของอาจารย์ภักดี ธนปุระ ซึ่งเปรียบเสมือนดิกชั่นนารีทางคลองกระ ที่เดินได้ว่าที่ พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์- เลขาธิกา สถาบันศึกษาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน และโครงการคลองกระ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169280002 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 172 x 240 x 9 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เล็กซ์โนว่า, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน