0
ลด 10%
คลังข้อสอบแข่งขัน วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3
สำหรับนักเรียนระดับ ม.3 เตรียมสอบเข้า ม.4 ใช้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-2-3 โครงการความเป็นเลิศ วิทย์-คณิต เตรียมสอบแข่งแขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก และวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
หนังสือ270.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมโจทย์ข้อสอบแข่งขัน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับใช้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเนื้อหา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ระดับ ม.1-2-3 โครงการความเป็นเลิศ วิทย์-คณิต เตรียมสอบแข่งแขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก และวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ของสถาบันต่าง ๆ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ ม.3 เตรียมสอบเข้า ม.4 ใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

ฟิสิกส์
- แบบทดสอบเรื่องที่ 1 การเปลี่ยนหน่วย การวิเคราะห์ และรวมเวกเตอร์ พร้อมเฉลย
- แบบทดสอบเรื่องที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง : ระยะทาง การกระจัด ความเร็ว อัตราเร็ว ความเร่ง พร้อมเฉลย
- แบบทดสอบเรื่องที่ 3 มวล แรง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน พร้อมเฉลย
ฯลฯ

เคมี
- เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเคมี
- ฉลากเตือนอันตราย (Hazard Warning Labels)
- ตารางพิริออดิกของธาตุ
ฯลฯ

ชีววิทยา
- แบบทดสอบเรื่องที่ 1 เซลล์ : หน่วยของสิ่งมีชีวิต พร้อมเฉลย
- แบบทดสอบเรื่องที่ 2 การดำรงชีวิตของพืช พร้อมเฉลย
- แบบทดสอบเรื่องที่ 3 อาหารกับการดำรงชีวิต พร้อมเฉลย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162375774 (ปกอ่อน) 484 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 880 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน