0
คลังโจทย์ ชั้น ป.3 เล่ม 2
รวมโจทย์ 8 กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาสุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพฯ
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      คู่มือเตรียมสอบแนวใหม่ เหมาะสำหรับนักเรียนได้ใช้ทบทวนความรู้-วัดผลตัวเอง ในเล่มประกอบด้วย แบบทดสอบ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา และสุขศึกษา-พลศึกษา วิชาละ 2 ชุด โดยในแต่ละวิชาจะมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ มีระดับความยาก-ง่าย พลิกแพลงตามแนวข้อสอบแข่งขันระดับประเทศ รวมทั้งเฉลยอย่างละเอียด พร้อมแนวการประเมินผลของข้อสอบแต่ละชุดให้อีก เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านทำความเข้าใจและประเมินผลคะแนนที่ทำได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : คลังโจทย์ ชั้น ป.3 (เล่ม 2)
- คลังโจทย์ ชั้น ป.3 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 1)
- คลังโจทย์ ชั้น ป.3 วิชาภาษาไทย (ชุดที่ 1)
- คลังโจทย์ ชั้น ป.3 วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)
- คลังโจทย์ ชั้น ป.3 วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)
- คลังโจทย์ ชั้น ป.3 วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 1)
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 : เฉลยคลังโจทย์ ชั้น ป.3 (เล่ม 2)
- เฉลยคลังโจทย์ ชั้น ป.3 (ชุดที่ 1)
- เฉลยคลังโจทย์ ชั้น ป.3 (ชุดที่ 2)
- เฉลยคลังโจทย์ ชั้น ป.3 วิชา LAS-NT & ONET (8 กลุ่มสาระ)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165040785 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 183 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน