0
คลังโจทย์ ป.4 เล่ม 2
รวมโจทย์ 8 กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาสุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพฯ
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเล่มนี้เหมาะสำหรับเตรียมนักเรียนได้ใช้ทบทวนความรู้-วัดผลตัวเอง เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในแต่ละวิชาและเตรียมสอบศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ภายในเล่มประกอบด้วย แบบทดสอบ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ คือ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ และสุขศึกษา-พลศึกษาฯ วิชาละ 2 ชุด โดยในแต่ละวิชาจะมีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ มีระดับความยาก-ง่าย และพลิกแพลงตามแนวข้อสอบแข่งขันระดับประเทศ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านทำความเข้าใจและประเมินผลคะแนนที่ทำได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : คลังโจทย์ ชั้น ป.4 (เล่ม 2)
- คลังโจทย์ ชั้น ป.4 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 1)
- คลังโจทย์ ชั้น ป.4 วิชาภาษาไทย (ชุดที่ 1)
- คลังโจทย์ ชั้น ป.4 วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)
- คลังโจทย์ ชั้น ป.4 วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)
- คลังโจทย์ ชั้น ป.4 วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 1)
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 : เฉลยคลังโจทย์ ชั้น ป.4 (เล่ม 2)
- เฉลยคลังโจทย์ ชั้น ป.4 (ชุดที่ 1)
- เฉลยคลังโจทย์ ชั้น ป.4 (ชุดที่ 2)
- เฉลยคลังโจทย์ ชั้น ป.4 วิชา LAS-NT & ONET (8 กลุ่มสาระ)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165040792 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน