0
คลังโจทย์ ป.5 เล่ม 2
รวมโจทย์ 8 กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษาสุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพฯ
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

คู่มือเตรียมสอบแนวใหม่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนใช้ทบทวนความรู้-วัดผลตัวเอง เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในแต่ละวิชาและเตรียมสอบศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการแข่งขันสูงขึ้นทุกปี ในเล่มจะประกอบด้วย แบบทดสอบ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และสุขศึกษา-พลศึกษาฯ วิชาละ 2 ชุด โดยในแต่ละวิชาจะมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ มีระดับความยาก-ง่าย และ พลิกแพลงตามแนวข้อสอบแข่งขันระดับประเทศ พร้อมด้วยเฉลยอย่างละเอียด พร้อมแนวการประเมินผลของข้อสอบแต่ละชุดอีกด้วย เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจและประเมินผลคะแนนได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

ส่วนที่ 1 : คลังโจทย์ ชั้น ป.5 (เล่ม 2)
- คลังโจทย์ ชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์ (ชุดที่ 1)
- คลังโจทย์ ชั้น ป.5 วิชาภาษาไทย (ชุดที่ 1)
- คลังโจทย์ ชั้น ป.5 วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)
- คลังโจทย์ ชั้น ป.5 วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)
- คลังโจทย์ ชั้น ป.5 วิชาภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 1)
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 : เฉลยคลังโจทย์ ชั้น ป.5 (เล่ม 2)
- เฉลยคลังโจทย์ ชั้น ป.5 (ชุดที่ 1)
- เฉลยคลังโจทย์ ชั้น ป.5 (ชุดที่ 2)
- เฉลยคลังโจทย์ ชั้น ป.5 วิชา LAS-NT & ONET (8 กลุ่มสาระ)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165040808 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 184 x 259 x 12 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตแนะแนว, สนง.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน