0
คลินิกหมอบ้าน (PDF)
รอบรู้อาการบ้านป่วยช่วยแก้และกันได้ถูกวิธี
หนังสือ106.25 บาท
e-books(PDF) ?90.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชี้ปัญหาสารพัดที่เกี่ยวกับบ้าน พร้อมแนะวิธีป้องกันและแก้ไข แบ่งตามหมวดหมู่ครบถ้วน   เช่น วัสดุก่อสร้างของไทย   อิฐ หิน ปูน ทราย   พื้นสำเร็จ พื้นเทปูน   ปัญหาโครงสร้าง   ความร้อน ความชื้น กับเครื่องปรับอากาศ   ไฟฟ้า น้ำประปา และสุขาภิบาล   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ฯลฯ

สารบัญ

- วัสดุก่อสร้างของไทย
- อิฐ หิน ปูน ทราย
- พื้นสำเร็จ
- พื้นเทปูน
- ปัญหาโครงสร้าง
- ความร้อน ความชื้น กับเครื่องปรับอากาศ
- ไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาลในบ้าน
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

การที่ท่านซื้อหนังสือเล่มนี้ จะเป็นการร่วมทำกุศลแก่เด็กด้วยโอกาสที่ท่านไม่รู้จักจำนวนหนึ่ง เพราะค่าลิขสิทธิ์ทุกบาททุกสตางค์ กับเงินที่ "ซีเอ็ด" บริจาคเพิ่มเท่ากับค่าลิขสิทธิ์นั้น จะนำมารวมกันแล้วไปซื้อหนังสือที่มีประโยชน์ เพื่อมองให้ห้องสมุดของเด็กนักเรียนที่ด้วยโอกาสแต่ใฝ่รู้ ผมต้องขอขอบคุณและแสดงความชื่นชม "ซีเอ็ด" ที่ช่วยดำเนินการจัดการนี้ และเป็นกำลังใจให้ "ต้องพยายาม" เขียนหนังสือเล่มนี้อย่างตั้งใจ


ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ สถ. 344 ว.

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160805983 (PDF) 143 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน