0
ความคลุมเครือ ความเคลือบแคลง เส้นแบ่งและพรมแดนในมนุษย์ศาสตร์
รวมบทความจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ความคลุมเครือ ความเคลือบแคลง เส้นแบ่งและพรมแดนในมนุษย์ศาสตร์" เล่มนี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยจำนวน 13 บทความ ที่คัดสรรจากบทความที่นำเสนอ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10" ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ. 2559 บทความทั้งหมดต่างนำเสนอแง่มุมที่แสดงให้เห็นว่า เพื่อให้คำตอบทางมนุษยศาสตร์มีชีวิตและสามารถแสดงตัวตนใน "ตลาด" ได้อย่างมีความหมาย มนุษยศาสตร์ไม่อาจเดินไปข้างหน้าเพื่อทำตัวเองให้เด่นชัดและแตกต่างจากศาสตร์อื่น ๆ หากแต่ควรแสวงหาความเด่นชัดจากการสลายเส้นแบ่งของตัวตนกับศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ด้วย

    ดังนั้นท่าทีอันสื่อถึงความไม่ชัด ไม่แน่นอน ไม่นิ่งและไม่ตายตัว จึงเป็นท่าทีที่ทำให้มนุษยศาสตร์สามารถค้นพบความจริงที่สาขาพึงปรารถนาอีกแบบหนึ่ง อันสุดท้ายแล้วจะทำให้สามารถทลายเส้นแบ่งและพรมแดนที่ปิดกั้นมนุษยศาสตร์ออกจากสิ่งที่เคยเข้าใจว่า "ไม่ใช่มนุษยศาสตร์" จนสามารถสร้างภูมิทัศน์ทางวิชาการมนุษยศาสตร์ที่เปลี่ยนไปในสากลโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง..

สารบัญ

- บทนำเสนอ: ข้ามไม่พ้นก็สลาย... พรมแดนในมนุษยศาสตร์ / พิเชฐ แสงทอง
- เส้นแบ่งประเภทวรรณกรรมในนวนิยายเรื่อง Slow Man โดย เจ.เอ็ม. คุซซี / พจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม
- อัตลักษณ์แบบผสมผสานกลายพันธุ์ (Hybrid Identities) ของผู้หญิงมุสลิมปาตานี "สามรุ่น" ผ่านระบบการศึกษาแผนใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2500-2525 / ทวีลักษณ์ พลราชม
- กล่อมครรภ์: เมื่อครูเหลี่ยมฉีกยันต์กันผีเสนอเรื่องเพศและกามารมณ์กล่อมสังคมไทย ทศวรรษ 2450-2460 / อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
- ก่อนระบบกษัตริย์: ลัทธิผู้ก่อตั้ง จากการศึกษา เบลาะโข่ กะเหรี่ยง / ศรันย์ สมันตรัฐ
- กลายเป็นพื้นเมืองของประพันธกร: กิดลัต ตาฮิมิก และ Memories of Overdevelopment ภายใต้พหุนิยมทางวัฒนธรรมในฟิลิปปินส์ / นฤมล กล้าทุกวัน
- ประวัติศาสตร์จากจุดยืนของประชาชน: สถาบันประวัติศาสตร์แห่งชาติฟิลิปปินส์กับการเล่าเรื่องท้องถิ่นของชาติ / สิริฉัตร รักการ
- บทบาทนักเขียนสตรีเปอรานากันกับการประกอบสร้างประวัติศาสตร์ชาติสิงคโปร์ / รัญวรัชญ์ พูลศรี
- จาก "พม่าข้าศึกฎ สู่ "คนอื่นที่ไม่ใช่คนไกล" : อ่าน "เที่ยวเมืองพม่า" บนสนามความรู้อาณานิคม / ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
- การสร้างอัตลักษณ์และการรื้อฟื้นความทรงจำในวรรณกรรมของนักเขียนม้ง-ลาวพลัดถิ่นเรื่อง The Latehomecomer / จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743159862 (ปกอ่อน) 472 หน้า
ขนาด: 144 x 211 x 28 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน