0
ความคิดทางการเมืองอิสลาม กำเนิด พัฒนาการ และข้อถกเถียงในปัจจุบัน : Islamic Political Thoughts Origins, Development, and Contemporary Debates.
หนังสือเล่มนี้พัฒนามาจากตำราที่ใช้สำหรับการสอนวิชาอิสลามในการเมืองโลก ของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเนื้อหาได้มาจากการลาไปศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มพูนความรู้
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มุสลิมให้กำเนิดอารยธรรม ศิลปวิทยาการ ต่อจากกรีกและโรมัน และส่งต่อความรู้สู่โลกตะวันตกอันที่มาของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ และการตื่นรู้ของยุโรปในเวลาต่อมา โดยตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งพันปีของความเจริญรุ่งเรือง มุสลิมเป็นผู้กำหนดมาตรฐานและคุณค่าทางสังคม สร้างกฎเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รักษาความมั่นคงและสันติภาพโลกให้การค้าขายแผ่ขยายเติบโต ชาวมุสลิมสร้างเมืองสวยงามวิจิตรตระการตาอย่างเมืองแบกแดด ดามัสกัส ไคโร อิสฟาฮาน หรืออิสตันบูล ฯลฯ พัฒนาการทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยรากฐานของอิสลามอันแตกยอดไปสู้ความคิดทางปรัชญา การเมืองการปกครอง การบริหาร ศิลปะ เศรษฐศาสตร์ จริยศาสตร์ สุนทรียะ ตลอดจนศาสตร์และศิลป์แขนงต่าง ๆ

    จนกระทั่งเมื่อโลกมุสลิมเริ่มเสื่อมถอยในทางความคิด อันส่งผลต่อเนื่องไปยังการเสื่อมถอยในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขณะที่ตะวันตกเริ่มปฏิวัติทางความคิดและทะยานสู่ความเป็นมหาอำนาจ ซึ่งเนื้อหาเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการสะท้อนย้อนคิด และขยายการพูดคุยถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ เกี่ยวกับสังคมการเมืองนชุมชนทางวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจเกี่ยวกับโลกมุสลิมต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 สิทธิอำนาจทางการเมือง (Political Authority)
บทที่ 2 ความต่อเนื่องของอดีต
บทที่ 3 ความท้าทายและข้อถกเถียงในปัจจุบัน
บทที่ 4 โลกซีอะอ์ (The Shiite World)
บทที่ 5 มองไปข้างหน้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168213063 (ปกอ่อน) 164 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ปาตานีฟอรั่ม
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน