0
ลด 15%
ความคิดทางสังคมการเมืองของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
เป็นการศึกษาประวัติชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล และวิเคราะห์ความคิดของเขาในประเด็นต่างๆ เช่น การเมือง ชีวิต และสังคม ที่ปรากฏอยู่ในงานเขียน อีกทั้งศึกษาพัฒนาการทางความคิด
หนังสือ212.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ศึกษาประวัติชีวิตของ "เสกสรรค์ ประเสริฐกุล" และวิเคราะห์ความคิดของเขาในประเด็นต่างๆ เช่น การเมือง ชีวิต และสังคม ที่ปรากฏอยู่ในงานเขียน อีกทั้งศึกษาพัฒนาการทางความคิด ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีความสัมพันธ์กับประวัติชีวิตและบริบทสังคม

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ประวัติชีวิต
บทที่ 3 วิเคราะห์งานเขียนในบริบทสังคมการเมืองไทย
บทที่ 4 ความคิดทางการเมืองและสังคม
บทที่ 5 บทสรุป

- บทส่งท้าย
- ภาคผนวก ตารางแสดงลำดับเวลาประวัติชีวิตกับสถานการณ์การเมืองแวดล้อม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165104838 (ปกอ่อน) 376 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 19 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน