0
ความคิด ความรู้ และอำนาจการเมือง ในการปฏิวัติสยาม 2475
รวมบทความที่มีเนื้อหาส่วนรวมเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 แง่มุมต่าง ๆ ในระหว่าง พ.ศ. 2525-2533
หนังสือ380.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ความคิด ความรู้ และอำนาจการเมือง ในการปฏิวัติสยาม 2475" เล่มนี้ ได้รวมบทความที่มีเนื้อหาส่วนรวมเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 แง่มุมต่าง ๆ ในระหว่าง พ.ศ. 2525-2533 ซึ่งงานของ "นครินทร์ เมฆไตรัตน์" มิได้เป็นเพียงหนังสือรวมบทความเท่านั้น หากแต่งานเป็นการนำเสนอการศึกษา "เหตุการณ์ 24 มิถุนา" โดยมีจุดมุ่งหมายและวิธีการศึกษาที่แน่ชัดคือ การเผยให้เห็นว่า ความคิด ความรู้ และอำนาจการเมือง ที่ควบคุมความรับรู้เกี่ยวกับ "เหตุการณ์ 24 มิถุนา" นั้นมีอะไรบ้าง ทำงานอย่างไร ส่วนการตีความ/ช่วงชิงความหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้คงจะเป็นหน้าที่ของผู้อ่านให้ได้พิจารณา

สารบัญ

บทที่ 1 การปฏิวัติสยาม 2475 : พรมแดนแห่งการเรียนรู้
บทที่ 2 วาทกรรมการเมืองว่าด้วยประชาธิปไตยของไทย
บทที่ 3 อิทธิพลของความคิดฝรั่งเศสที่มีต่อการเมืองไทยสมัยใหม่
บทที่ 4 สองกระแสของภูมิปัญญาในการปฏิวัติสยามทศวรรษ 2470
บทที่ 5 ความนิกคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจของราษฎรในสมัยของการปฏิวัติทศวรรษ 2470
บทที่ 6 พระยามโนปกรณ์นิติธาดากับการเมืองสยามในปี พ.ศ. 2475
บทที่ 7 กบฏบวรเดช : การเมืองของประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ของการเมือง
บทที่ 8 การแสวงหาระบบเศรษฐกิจใหม่ในช่วงหนึ่งทศวรรษ ภายหลังการปฏิวัติสยาม 2475
บทที่ 9 ระบอบรัฐนิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม : การก่อรูปของแนวความคิดและความหมายทางการเมือง
บทส่งท้าย ความคิดในการศึกษาประวัติสาสตร์การปฏิวัติสยาม
ภาคผนวก เหตุแก่งการปฏิวัติสยาม 2475 วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ สัมภาษณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167667638 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาด: 164 x 241 x 23 มม.
น้ำหนัก: 615 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน