0
ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ +กล่องไม้ (บรรจุกล่อง)
พระราชานุสรณ์อันล้ำค่าแห่งประวัติศาสตริย์สยาม บันทึกความทรงจําในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ ระหว่าง พ.ศ. 2503-2510 พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หนังสือ3,325.00 บาท
สภาพเก่าปานกลาง1,750.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พระราชนิพนธ์ "ความทรงจําในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ" ใน "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" เล่มนี้ เป็นพระราชอนุสรณ์อันสำคัญอย่างยิ่งในเชิงประวัติศาสตร์ โดยเนื้อหาสาระจัดพิมพ์ในรูปแบบ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ ยิ่งไปกว่านั้นยังงดงามด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ในพระราชอิริยาบถและพระราชโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพบปะเยี่ยมเยียนพระประมุข ประมุข และประชาชนในแต่ละประเทศ ซึ่งล้วนเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์อันมีค่า และหาชมได้ยากในปัจจุบัน

    สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงเรียงลำดับความพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ด้วยพระโวหารเรียบง่าย สละสลวย เกลี้ยงเกลา ไม่รกด้วยถ้อยคำเกินจำเป็นหรือศัพท์แสงซับซ้อน ทรงถ่ายทอดเรื่องราวในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503-2010 ประเทศแรกที่เสด็จพระราชดำเนิน คือ สหรัฐอเมริกา อยู่ในสหรัฐอเมริกาครบเดือน ก็ทรงออกเดินทางข้ามมาฝั่งยุโรป ซึ่งทางรัฐบาลจัดที่ประทับ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเดินทางต่อไปยังที่ต่างๆ อันได้แก่ อังกฤษ เยอรมัน โปรตุเกส เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน อิตาลีและรัฐวาติกัน เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ สเปน ในปี พ.ศ. 2504 ได้ตามเสด็จเยี่ยมประเทศต่างๆ ทางราชการอีก 4 ประเทศ คือ ปากีสถาน มาเลเซีย นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ปีพ.ศ.2506 ได้ตามเสด็จเยี่ยมประเทศญี่ปุ่น จีน และฟิลิปปินส์ทางราชการ และช่วงสุดท้ายในปี พ.ศ.2510 เสด็จไปประเทศอิหร่านทางราชการ และเสด็จไปยังสหรัฐอเมริกากับแคนาดา เป็นอันจบเรื่องเล่าในหนังสือเล่มนี้

    "ความทรงจําในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ" จึงไม่เพียงแต่จะเป็นอนุสรณ์บันทึกเหตุการณ์การเปิดตัวประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาคมโลกครั้งประวัติศาสตร์เท่านั้น หากยังเป็นการจดจารจารึกภารกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ประจักษ์ชัดในความที่ทรงเป็น "พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก" อันได้ประพฤติปฏิบัติมาช้านานตราบจนถึงปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็ได้ประจักษ์ถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าฯ อันสะท้อนลึกไปถึงพระบุคลิกและน้ำพระราชหฤทัยอ่อนโยนและอ่อนหวานแห่งพระองค์ ที่ท่านได้ชนะใจผู้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศโดยทั่วกัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9746848593 (ปกแข็ง) 310 หน้า
ขนาด: 234 x 305 x 64 มม.
น้ำหนัก: 2465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2004
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน