0
ลด 10%
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (รหัสวิชา 3106-2111)
ครอบคลุมถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการป้องกันอันตราย แนวทางการจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งข้อบังคับทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ ที่บังคับให้ทั้งนายจ้างและผู้ปฏิบัติทำตาม
หนังสือ243.00 บาท
e-books(PDF) ?160.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (รหัสวิชา 3106-2111)" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ และสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม รวมถึงนักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาการจัดการงานก่อสร้าง สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย และสาขาวิชาอาชีวอนามัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง โดยเนื้อหาวิชาได้เขียนให้ครอบคลุมถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการป้องกันอันตราย แนวทางการจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานด้านการก่อสร้าง รวมทั้งข้อบังคับตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยต่างๆ ที่บังคับให้ทั้งนายจ้างและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเกิดความสงบสุขต่อสังคมโดยรวม

สารบัญ

บทที่ 1 อันตรายจากการทำงาน
บทที่ 2 ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บทที่ 3 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
บทที่ 4 การประเมินผลประสิทธิภาพความปลอดภัย
บทที่ 5 เครื่องจากรกลในงานก่อสร้าง
บทที่ 6 เทคนิคงานก่อสร้าง
บทที่ 7 งานขุดดินลึกและแนวทางป้องกัน
บทที่ 8 นั่งร้านในงานก่อสร้างและแนวทางป้องกัน
บทที่ 9 งานบนที่สูง งานในที่อับอากาศ และแนวทางป้องกัน
บทที่ 10 อันตรายจากการรื้อถอนอาการและแนวทางป้องกัน
บทที่ 11 อันตรายในงานก่อสร้างและแนวทางป้องกัน
บทที่ 12 กฎหมายความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160832262 (ปกอ่อน) 464 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 705 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน