0
ลด 10%
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2113)
เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ90.90 บาท
e-books(PDF) ?85.85 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (รหัสวิชา 20106-2113)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาทั้งหมด 16 บท ประกอบด้วย ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง กฎหมายความปลอดภัย ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย ความปลอดภัยที่เกี่ยวกับไฟฟ้า การป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาล การจัดอาชีวอนามัยในการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้าน การใช้เครื่องมือ ไปจนถึงการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมแบบฝึกหัด แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และภาพประกอบเพื่อความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
บทที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย
บทที่ 3 ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย
บทที่ 4 ความปลอดภัยที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
บทที่ 5 การป้องกันและระงับอัคคีภัย
บทที่ 6 การปฐมพยาบาล
บทที่ 7 การจัดอาชีวอนามัยในการทำงาน
บทที่ 8 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
บทที่ 9 ความปลอดภัยเกี่ยวกับนั่งร้าน
บทที่ 10 การใช้เครื่องมือ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160837649 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน